Ideą założenia Centrum Spotkań i Dialogu było utworzenie przestrzeni służącej dialogowi i porozumieniu. Gwarantujemy dobrą atmosferę, która niewątpliwie sprzyja wypracowaniu spójnych stanowisk. Drzwi Centrum są zawsze otwarte a podejmowane inicjatywy stanowią pomost łączący potrzeby zgromadzonych grup lokalnych. Naszym celem jest rozwój i budowanie lokalnego społeczeństwa obywatelskiego.